Plac zabaw jest miejscem, które musi być szczególnie bezpieczne. Służy on do w szczególności do spędzania na nim wolnego czasu przez maluchy. Bezpieczne nawierzchnie na plac zabaw są konieczne.

Place zabaw – co je cechuje?

NIe da się ukryć, że plac zabaw jest miejscem przeznaczone dla dzieci. Zarówno nawierzchnia placu czy też jego wyposażenie jest w szczegółowy sposób zdefiniowane według specjalnych rozporządzeń. Plac zabaw powinien być wyposażony w:
sprzęty do zabawy dzieci;
ławki;
tablica;
śmietniki;
oświetlenie;
zieleń,
ogrodzenie.

Plac zabaw może być zarówno wewnętrzny ale także zewnętrzny. Zewnętrzny to taki, który znajduje się
w parku, skweru czy też na osiedlu. Wewnętrzny plac zabaw z kolei może być w szkole czy przedszkolu. Nie zapominaj też że placem zabaw jest znajdująca się w budynku sala zabaw.

Plac zabaw a pozwolenie na budowę

Co to jest plac zabaw? Jest to zespół obiektów małej architektury. Dlatego do wybudowania go potrzebujemy pozwolenia. Według prawa budowlanego obiekty małej architektury to małe obiekty, w szczególności te użytkowe służące rekreacji i utrzymaniu porządku. Dodatkowo jeszcze powinien być on wybudowany mając na uwadze przewidywany okres użytkowania oraz przepisy. Podczas procesu planowania placu zabaw, należy wziąć pod uwagę specyfikację terenu oznacza to ukształtowanie, położenie, zieleń oraz wiek użytkowników. Plac zabaw musi mieścić się dziesięć metrów od drogi, koszy na śmieci i linii okien budynków mieszkalnych. Oprócz tego musi być 20 metrów od parkingów i torów kolejowych. Istotną kwestią jest również zgłoszenie budowy do miejscowego wydziału architektury.

Plac zabaw – jak powinien być wyposażony, aby był bezpieczny?

Wybierając urządzenia, które będą znajdować się na placu powinno się wziąć pod uwagę wiek jego użytkowników. Aby stworzyć bezpieczny plac zabaw, który ma przecież za zadania sprawiać radość oraz wykorzystywał możliwości maluchów trzeba mieć wiedzę o przebiegu rozwoju dziecka. Jeżeli plac ma być przeznaczony dla najmłodszych dzieci – powinny na nim znajdować się ciekawe piaskownice, niskie podesty, huśtawki, zjeżdżalnie i koniki sprężynowe.