Przez wzgląd na ciągle pogarszający się stan środowiska naturalnego tworzone są coraz nowocześniejsze technologie jeśli chodzi o ogrzewanie nieruchomości. Coraz więcej osób podejmuje decyzję o zastąpieniu zwykłych „kopciuchów” opalanych węglem na inne, bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania. Takim przykładem jest pompa ciepła, która pozyskuje aż 75% energii ze środowiska i jest to z całą pewnością ekologiczny sposób ogrzewania domu. To urządzenie służy nie tylko do ogrzewania budynku, ale także do podgrzewania wody. 

Źródło: pompy ciepła pomorskie

Pompa ciepła – zasady funkcjonowania

Pompa ciepła jest mechanizmem grzewczym, którego przeznaczenie jest analogiczne jak w pozostałych sposobach ogrzewania budynków – źródło grzewcze podgrzewa wodę, która następnie jest rozprowadzana po instalacji oddając ciepło, a tym samym ogrzewając nieruchomość. Różnica polega na tym, że w przypadku kotłów albo pieców węglowych paliwo kopalniane jest spalane tym samym uzyskując energię cieplną. Pompa natomiast pobiera energię ze środowiska naturalnego i częściowo potrzebuje do tego pądu. Pompa zależnie od rodzaju może czerpać moc z  powietrza, gruntu albo wód podziemnych. Pompa ciepła jest niemal zupełnie bezobsługowa co jest bezdyskusyjną zaletą. Nie trzeba jak w przypadku pieców węglowych regularnego dokładania paliwa. Coraz więcej osób decyduje się na tego typu źródło ciepła, ponieważ pompa ciepła jest urządzeniem przy którym właściciel nie ponosi zbyt dużych kosztów eksploatacyjnych. Poza tym co roku cena takiego urządzenia jest coraz niższa, co więcej można starać się o dofinansowania na kupno pompy. Następną zaletą takiej pompy jest to, że nie musimy mieć dodatkowego miejsca na składowanie paliwa. Niepotrzebny jest także komin. Największą popularnością cieszą się pompy, które pozyskują energię z powietrza. Mogą one działać bez problemów nawet przy tem. sięgającej -28°C.

Jakie są rodzaje pomp ciepła

Każde rodzaje pomp ciepła nieco różnią się od siebie zasadą działania, a także źródłem energii. Wyróżniamy kilka następujących odmian pomp:

  • Pompy ciepła typu powietrze-woda – jest to z całą pewnością najbardziej popularny rodzaj pompy. Jej źródłem energii jest powietrze. W przypadku tej pompy zainstalowanie jej jest bardzo łatwe, niestety minusem jest to, że znacznie gorzej funkcjonuje przy dużym spadku temperatur na zewnątrz. 
  • Pompy ciepła typu woda – woda – źródłem mocy tej pompy jest woda gruntowa. {Potrzebne jest wykonanie|Wymaga to wykonania| studni czerpnej, oraz zrzutowej. Niestety, dodatkowym problemem w tym przypadku jest uzyskanie dodatkowych zezwoleń wodnoprawnych. 
  • Pompy ciepła gruntowe – tutaj źródłem zasilania jest ciepło pochodzące z ziemi. Tego typu pompy mają kolektory, czyli sondy. W zależności od sposobu działania mogą one być poziome albo pionowe. W sondzie znajduje się roztwór nie zamarzający w ujemnych temperaturach. Pobiera on ciepło z wnętrza ziemi, aby w następnej kolejności przekazać je do urządzenia. Niestety, takie pompy są dosyć drogie i trudne w montażu. Natomiast ich najważniejszą zaletą jest to, że sprawnie działają nawet w skrajnie niskich temperaturach. 

Dofinansowania dla pomp ciepła w województwie pomorskim

Pompy ciepła są na pewno ekologicznym źródłem ciepła, nie przyczyniającym się do zanieczyszczenia środowiska. Z tego powodu w całej Polsce stworzono wiele programów oferujących dotacje do ekologicznych źródeł ciepła. Wielkość dofinansowania, a także warunki jego udzielenia zależne są od poszczególnych gmin, lub województw. W województwie pomorskim realizowany jest program „Czyste powietrze”, za którego działanie odpowiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOSiGW). Głównym zadaniem tego programu jest przyznawanie dotacji dla ekologicznych źródeł ciepła, w tym także pomp ciepła.
Poza dofinansowaniami do nowo powstałych domów, program oferuje także pomoc finansową w sytuacji wymiany dawnych, nie ekologicznych źródeł ciepła. W województwie pomorskim wprowadzono kryterium dochodu. Pierwsza grupa beneficjentów to osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości o dochodzie rocznym nie przekraczającym 100 tysięcy złotych, druga grupa z kolei dotyczy osób w mieszkających w gospodarstwie wieloosobowym, których miesięczny dochód nie przekracza 1960 złotych. Do tej pory można było otrzymać jedynie pożyczkę na montaż pompy ciepła, najnowsza wersja programu obejmuje także dofinansowania.
Pompy ciepła oraz fotowoltaika otrzymały najwyższe możliwe dotacje w tym programie. Beneficjenci o najniższych dochodach mogą otrzymać nawet 37 tysięcy dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania i termomodernizację nieruchomości.  Oczywiście przed wypełnieniem dokumentów trzeba sprawdzić dokładnie zasady przyznawania pomocy finansowej w swoim regionie. Każdy program dysponuje określoną sumę pieniędzy, która stosunkowo szybko się kończy, gdyż zainteresowanie jest duże. Zmiana sposobu ogrzewania może bardzo dobrze wpłynąć na stan środowiska naturalnego, dlatego naprawdę warto się tym zainteresować.