Znaczne skażenie środowiska jest bezspornym faktem. Ogromne ilości odpadów wytwarzane każdego dnia zatruwają środowisko naturalne, tak istotne dla wielu gatunków zwierząt, ale również dla człowieka. Jeżeli o czasie czegoś z tym nie uczynimy, czeka nas ekologiczna katastrofa. Z tego powodu zmiany powinniśmy zacząć wprowadzać od własnego domu. Początkowym krokiem powinno być wprowadzenie sortowania śmieci. Warto rozdzielać śmieci od surowców. Część śmieci, jeżeli zostanie wyrzucona do właściwego pojemnika, może być znów użyta. Sortowanie śmieci posiada wiele plusów. Przyczynia się do zminimalizowania zanieczyszczenia, a także emisji gazów cieplarnianych, czy odpadów przemysłowych. Z tego powodu należy przeznaczyć trochę czasu, żeby dowiedzieć się jak robić to właściwie. Czy segregacja odpadów jest skomplikowane?

Czy warto sortować odpady?

Jeszcze niedawno mało kto sortował odpady. Wszystkie śmieci wkładane były do jednego kosza, a następnie transportowane na wysypisko, gdzie zalegały długie lata. Nadszedł czas, kiedy należy coś z tym kłopotem zrobić – wszak góry śmieci na wysypiskach nie maleją, a wciąż się powiększają. Można uznać, że segregacja odpadów daje im następne życie. Odpowiednio posortowane odpady warto przekształcić na nowe rzeczy, co ma ogromne znaczenie dla zabrudzonek planety. Kolejną bezdyskusyjną korzyścią sortowania jest również zmniejszenie wytwarzania szkodliwych gazów do atmosfery, a także znaczne oszczędności na prądzie. Systematyczne przetwarzanie surowców oznacza mniejsze ich zużywanie, co także ma pozytywny wpływ na nasze środowisko naturalne. Należy pamiętać także o przyszłych pokoleniach – choćby dla nich opłaca się tę planetę czystą z jak najmniejszą liczbą szkodliwych śmieci.

Co trzeba wiedzieć o segregacji śmieci?

Od pewnego czasu segregacja odpadów w Polsce jest obowiązkowa. Jednakże żeby miała ona sens i była efektywna należy robić to prawidłowo. Państwa Unii Europejskiej zarządziły sortowanie śmieci wiele lat temu. Jedne robią to starannie, inne powinny trochę to poprawić. Takim wzorem dla innych mogą być Niemcy i Szwecja, gdzie do recyclingu trafia aż 70 % odpadów. Dla zestawienia w naszym kraju wynik ten wynosi jedynie 30 %. Chociażby z tego powodu warto zorientować się jak robić to prawidłowo. Nie wszyscy są świadomi tego, że butelki ze szkła można wrzucać do kosza na szkło, ale nie trzeba ich wcześniej myć. Mało kto wie także, że do koszy na papier nie można wrzucać otłuszczonego papieru, czy brudnych ręczników papierowych. Przed wrzuceniem puszek lub butelek trzeba wcześniej je zmiażdżyć, żeby zajmowały jak najmniej miejsca. Wiele opakowań zawiera informację z czego zostały wykonane i do jakiego kosza je wyrzucić. Przykładem jest tutaj np. karton po mleku, który dużo osób wyrzuca do papierów, podczas gdy musi być on umieszczony w plastikach. Wywóz śmieci w Gdańsku odbywa się systematycznie – najczęściej co tydzień, czasami częściej w miarę potrzeb.

Niebezpieczne śmieci – czym są i gdzie trzeba je wyrzucać?

Segregując śmieci musimy je rozdzielać między pojemniki na: szkło, papier, bio, tworzywa sztuczne, zmieszane. Do żadnego z tych pojemników nie możemy wyrzucać odpadów niebezpiecznych. Co wlicza się do odpadów szkodliwych? Nie każdy jest świadomy tego jak często ma do czynienia ze śmieciami niebezpiecznymi jak np.: akumulatory i baterie, wszelkiego rodzaju sprzęty elektroniczne oraz elektryczne, opakowania po farbach, oleje, a także leki i odpady medyczne. W przypadku sprzętu elektronicznego trzeba przekazać go do odpowiednich punktów zbierających elektrośmieci. Zlokalizowane są one w każdym większym mieście np. w Gdańsku, Warszawie, Rzeszowie. Czasami niektóre miasta organizują bezpłatny odbiór od mieszkańców za darmo. W przypadku baterii trzeba wyrzucić je do specjalnego kosza, które umieszcza się w większych sklepach. A co z przeterminowanymi lekami? Należy pamiętać, że pewne substancje znajdujące się w lekach mogą być szkodliwe dla środowiska, z tego powodu nie należy ich wyrzucać do pojemników ze śmieciami zmieszanymi. Najprościej jest je oddać do apteki, gdzie umieszczone są odpowiednie kosze, albo oddać farmaceucie. Niebezpiecznym odpadem są również śmieci medyczne takie jak igły, strzykawki, zużyte opatrunki itp. W domach powstają one w niewielkiej skali, i można je dostarczyć do punktu selektywnego gromadzenia śmieci. Oczywiście sytuacja inaczej wygląda w przypadku szpitali czy przychodni, gdzie takich śmieci gromadzi się dużo więcej. Wówczas wywóz odpadów powinien być dokonywany przez specjalną firmę.